Search
Close this search box.
AVALA 365
Edit Content

Izgradnja novog Avalskog tornja je završena 23. oktobra 2009. godine, a svečano je otvoren 21. aprila 2010. godine.

16. jun 2024.

Projektant novog Avalskog tornja bio je Saobraćajni institut CIP, i to po novim propisima, novim zakonima, novim materijalima i tehnologijama, sa strogo zahtevnim seizmološkim propisima za ovakvu vrstu objekta. CIP je uvažio arhitektonski izgled tornja po prethodnom projektu naših proslavljenih inženjera: Bogunovića, Krstića i Janića.

16. jun 2024.

15. jun 2024.

Neopisivu želju građana Srbije za obnovom Avalskog tornja najbolje pokazuje činjenica da su tokom tri godine izgradnje novog tornja vise od pet stotina uglednih stvaralaca obišlo Avalu u znak podrške obnovi. U jednoj takvoj poseti Milorad Pavić je rekao “obnovom Avalskog tornja izlečićemo ranu na duši Beograda”.

15. jun 2024.

14. jun 2024.

Tokom izgradnje novog Avalskog tornja, akciji pri izgradnji se pridružilo vise od million građana Srbije, koji su na različite načine podržali obnovu tornja, smatrajući ovaj poduhvat simbolom trajanja srpskog naroda.

14. jun 2024.

13. jun 2024.

Nakon što je prvi Avalski toranj srušen u NATO bombardovanju, a imajući u vidu da je smatran jednim od simbola Beograda, 2005. godine je doneta odluka da se toranj obnovi. Obnova je započeta uklanjanjem ostataka starog tornja u maju 2005. godine.

13. jun 2024.

12. jun 2024.

Do rušenja Svetskog trgovinskog centra 11.9.2001. godine, Avalski toranj je bio najviši srušeni objekat na svetu.

12. jun 2024.

11. jun 2024.

Jedna od zanimljivosti je da se Avalski toranj pri jakim naletima vetra ljuljao u prečniku od jednog metra. 29. aprila 1999. godine avionskom bombom, tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, toranj je srušen. U tom momentu, to je bio najviši srušeni objekat na svetu.

11. jun 2024.

10. jun 2024.

U fazi nastanka, Avalski tornj građen je i planiran za potrebe PTT-a, dok je kasnije zbog potreba televizije prešao je u njihovo vlasništvo PTT-a.

10. jun 2024.

8. jun 2024.

Avalski toranj dugo je bio značajno telekomunikaciono čvorište prema Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj, ali i ka svim republikama bivše Jugoslavije.

8. jun 2024.

30. maj 2024.

Početkom maja 1965. godine, prvi Avalski toranj je dobio svoj konačan izgled. Postavljene su televizijske i radio antene i toranj je bio spreman za rad. Toranj je postao simbol grada i stvar po kojoj su svi putnici, kada je vide, znali da su nadomak Beograda.

30. maj 2024.

29. maj 2024.

Prilikom izgradnje prvog Avalskog tornja bilo je angažovano stotinak građevinara. Utrošeno je preko 4.000 tona armiranog betona. Vrhunac izgradnje bila je postavka 60 metara visoke antene, teške oko 25 tona, koja je montirana na vrh tornja.

29. maj 2024.

28. maj 2024.

Na projektovanju prvog Avalskog tornja radili su arhitekte Uglješa Bogunović i Slobodan Janić, kao i konstruktor i akademik Milan Krstić, dok su izgradnju tornja obavili radnici građevinskog preduzeća „Rad“ iz Beograda.

28. maj 2024.

27. maj 2024.

Avalski toranj je jedini toranj na svetu, koji za presek ima jednakostranični trougao, koji je simbolizuje srpski tronožac za sedenje.

27. maj 2024.

26. maj 2024.

Prvi Avalski toranj je nakon 5 godina od početka projektovanja zvanično pušten u rad davne 1965. godine. Bio je visok 202,87 metara i smatrao se jednim od najlepših TV predajnika u Evropi.

26. maj 2024.
Edit Content

9. jun 2024.

Na Avali su zastupljene visoke šume kitnjaka, cera, graba, bukve, lipe i izdanačke šume sladuna, kao i kulturecrnog bora i bagrema.

9. jun 2024.

7. jun 2024.

Mineral avalit je dobio ime po Avali, jer je pronađen upravo na ovoj planini. Nakon što je planina proglašena za mesto sa zaštićenim životnim prostorom interesovanje ljudi za odlazak na nju je poraslo. Takođe, izgrađena je i železnica, što je ljudima olakšavalo put do nje.

7. jun 2024.

6. jun 2024.

Planina Avala je još u srednjem veku bila poznata zahvaljujući kvalitetnim rudama koje su ljudi iskopavali na njoj, a to su olovo, srebro, gvožđe, cinobarit, živa i nekoliko plemenitih metala.

6. jun 2024.

5. jun 2024.

Ava­la je za Be­o­gra­đa­ne pre­pu­na taj­ni, iako je to nji­ho­va naj­bli­ža pla­ni­na. Sa­mo dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od glav­nog gra­da da­nas po­sto­ji ras­ko­šan na­pu­šten rud­nik olo­va i cin­ka “Cr­ve­ni breg” ko­ji ko­ri­ste je­di­no stu­den­ti Ru­dar­sko-ge­o­lo­škog fa­kul­te­ta, iako je ra­dio do 1956. go­di­ne.

5. jun 2024.

4. jun 2024.

Iako u većem delu Avale raste samoniklo drveće, ona je pošumljena i borovima. Na njoj raste čak više od 600 biljnih vrsta, a zelenika, zanovet i zlatan su posebno interesantne biljke, jer su izuzetno retke.

4. jun 2024.

3. jun 2024.

Ova planina je pošumljena samoniklim drvećem, a jednim delom i borovom šumom.

3. jun 2024.
Edit Content

2. jun 2024.

Najznačajniji predstavnici ptica koje žive na Avali su jastreb, kobac, golub dupljaš, kukavica, ćuk, vuga, zlatovrana.

2. jun 2024.

1. jun 2024.

Na Avali je registrovano 67 vrsta ptica, od kojih se 21 vrsta ubraja u prirodnu retkost u Srbiji.

1. jun 2024.

31. maj 2024.

Na Avali živi 16 vrsta sisara. Najbrojniji su divlja svinja, riđa voluharica, jazavac, krtica, veverica, puh lešnikar i lisica.

31. maj 2024.
Edit Content

25. maj 2024.

Milorad Pavić je rekao tokom posete obnovljenom Avalskom tornju “obnovom Avalskog tornja izlečićemo ranu na duši Beograda”.

25. maj 2024.
Edit Content

24. maj 2024.

Avala je idealna za hodanje – na njoj se nalazi oko desetak kilometara obeleženih staza za planinarenje, ali i nekoliko kilometara staza koje su asfaltirane. 

24. maj 2024.

23. maj 2024.

Godine 1953. na severnoj strani Avale, sagrađen je planinarski dom i restoran “Čarapićev brest”.

23. maj 2024.

22. maj 2024.

Prvi planinarski dom na Avali, “Mitrovićev dom”, izgrađen je 1933. godine, a nazvan je po doktoru Dušanu Mitroviću Špirti, najzaslužnijem za popularizaciju planinarenja među Beograđanima u međuratnom periodu. Bila je to jednospratna vila od kamena i drveta u blizini Avalskog tornja, omiljeno mesto za predah izletnika.

22. maj 2024.

21. maj 2024.

Prvo takmičenje u tadašnjoj Srbiji u disciplini nordijsko skijanje na 8 kilometara je održano na Avali, daleke 1929. godine. A prvo prvenstvo u toj disciplini po završetku Drugog svetskog rata je održano isto na toj planini, 1946. godine. Poslednjih nekoliko godina se na ovoj planini organizuje i Beogradski reli.

21. maj 2024.
Edit Content

20. maj 2024.

20. maj 2024.
Translate »

Registrujte se za novosti